Krüpto.ee kasutustingimused

Tere tulemast Krüpto.ee  leheküljele! Need tingimused kirjeldavad Krüpto.ee veebilehkülge, mis asub aadressil www.krupto.ee, kasutamise reegleid. Sellele veebisaidile tulles eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake Krüpto.ee kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi. Järgnev terminoloogia kehtib nendele külastustingimustele, ja kõigile lepingutele: „Kasutaja”, “te”„sina” ja „teie” viitab teile, isikule, kes külastab seda veebilehte. “Lehekülg”, ja “meie” viitavad meie firmale. “Pooled” viitavad nii kasutjale kui ka meile endile. Ülaltoodud terminoloogia kehtib sõnade kasutamisele ainsuses, mitmuses, suurtähtedes.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. Krüpto.ee-sse sisenedes nõustute küpsiseid kasutama kooskõlas  Krüpto.ee privaatsuspoliitikaga. Enamik interaktiivseid veebilehti kasutab küpsiseid, et võimaldada meil iga külastuse kohta kasutaja andmeid hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid selleks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie reklaamipartnerid (kolmandad osapooled) võivad kasutada küpsiseid. Meie ei vastuta kolmadate osapoolte eest ning soovitame tutvuda nende privaatsuspoliitika ja külastustingimustega.

Õigused

Kui ei ole teisiti öeldud, kuuluvad Krüpto.ee-le kogu Krüpto.ee-s sisalduva materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Krüpto.ee veebilehele on ligipääs mõeldud isiklikuks tarbeks, mille suhtes kehtivad nendes tingimustes seatud piirangud.

Kasutaja ei tohi:

 • Müüa või rentida Krüpto.ee avaldatud materjali
 • Republitseerida või kopeerida Krüpto.ee-s avaldatud materjali
Selle veebileht pakub kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebilehe teatud piirkondades. Krüpto.ee ei filtreeri, redigeeri, ega vaata kommentaare enne nende esinemist veebis. Kommentaarid ei kajasta Krüpto.ee, selle esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Krüpto.ee kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja või tekkinud kommentaaride kasutamise ja või postitamise ja  või ilmumise tagajärjel sellel veebisaidil. Krüpto.ee jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või mis rikuvad külastustingimusi.

Kasutaja garanteerib, et

 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas ilma piiranguteta ühegi kolmanda isiku autoriõigusi, patente või kaubamärke.
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali.
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavapärase äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.
Käesolevaga annate Krüpto.ee-le õiguse kasutada, paljundada, redigeerida ja volitada teisi teie kommentaare kasutama, paljundama ja redigeerima mis tahes vormis, vormingus või meediumil.

Meie materjali linkimine

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebilehekülge linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:
 • Valitsused
 • Otsingumootorid
 • Uudiste väljaanded
 • Veebikataloogid
 • üldtuntud teabeallikad tarbija- ja / või ettevõtja teabekanalid
 • Kogukondade lehed
 • Heategevusorganisatsioonid
 • Internetiportaalid
 • Raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad
 • Haridusasutused ja ametiühingud
Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehe, väljaannete või muu veebilehe teabega, kui link: Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) pole mingil viisil petlik; (b) ei viita valesti linkiva poole ning tema toodete ja / või teenustele. (c) sobib linkiva poole lehe konteksti. (d) link ei pane meid ebasoodsasse olukorda enda ega oma akrediteeritud ettevõtete suhtes; (e) organisatsioonil pole meiega negatiivseid kokkupuuteid; (f) link on üldise ressursiteabe kontekstis. Kui te ei kuulu ülalpoolmainitud organisatsioonide hulka ja soovite linkida meie veebilehte, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja info@krupto.ee. Lisage:
 1. Oma nimi
 2. Organisatsiooni nimi
 3. Kontaktteave ja saidi URL 
 4. Kõigi URL-ide loend, millelt soovite meie veebisaidile linkida
 5. Meie saidi URL-ide loend, kuhu soovite linki.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse taotleda kõigi meie veebileheküljele viitavate linkide eemaldamist. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi muuta. Pidevalt meie veebilehte linkides nõustute järgima neid linkimistingimusi ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite igal hetkel meiega ühendust võtta ja meid teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega, kuid me ei ole kohustatud seda tegema.

Lahtiütlus

Kuni veebileht ning veebilehel pakutavat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me ükskõik mis laadi kahjumi või kahjustuste eest.