Päevakohased krüpto uudised

Pildil on krüptorahasid kujutavad mündid ja arvutikiip, mis illustreerib teemat Uus raport võtab kokku 2 aastat krüptomaastikul

Uus raport võtab kokku 2 aastat krüptomaastikul

Cambridge’i ülikooli alla kuuluv alternatiivse rahanduse keskus avaldas eelmine nädal raporti, mis võtab kokku 2 aastat krüptomaastikul toimunud arenguid. Kui suur osa uurimusi tuginevad valdavalt plokiahela andmetele, siis eelmainitud raport baseerub valdavalt küsitlustele. Aruanne on arvult kolmas, eelmine ilmus 2018. aasta detsembris.

Taastuvenergia krüpto kaevandamises

Aruandes vaadeldi, kuidas 2 aastat krüptomaastikul on muutnud ka kaevandajate harjumusi. Üks peamisi kulusid, mida kõik kaevandajad kannavad, on energiakulu. Nad on pikka aega püüdnud leida odavaimat energiaallikat ning selle tulemusena teostatakse keskmiselt 39% kaevandamisest just taastuvenergia. Hüdroenergia on energiaallikas number üks, kus peaaegu kaks kolmandikku küsitluses osalenud kaevandajatest mainisid, et rakendavad kaevandamiseks hüdroelektrijaamadest saadud voolu.

Puhastes energiaallikatest leidsid märkimist veel tuule- ja päikeseenergia, mis moodustasid vastavalt 17% ja 15% kogu uuritud kaevandustegevusest. Lisaks kasutab 12% kaevandajatest oma tegevuse tarbeks tuumaenergiat.

Selgub, et Hiinas võib kaevandamine olla odavam kui Ameerika Ühendriikides. Kui Ameerika kaevandajate kuludest moodustas 56% uute seadmete ostmine, siis Hiinas oli sama näitaja 31%. See näitab, et Hiinal on krüptorahade kaevandamisel USA ees konkurentsieelis.

Krüpto töökohtade kärpimine

Aruande majandusnäitajate analüüsis leitakse, et tööhõive kasv aeglustub märkimisväärselt. Kogu tööstusharus pidurdus tööhõive kasv aastatel 2017–2019 36 protsendi võrra. Need arvud ei pruugi siiski kajastada krüptotööstuse üldist negatiivset väljavaadet. Üksikute ettevõtete andmed näitavad, et 26% ettevõtetest on viimase kolme aasta jooksul saavutanud püsiva aastase tööhõive kasvu üle 10%.

Uued seadused

Krüpto sektori kasvust tulenevalt on tööstus korduvalt kokku puutunud seadusandlust puudutavate väljakutsetega. Selle tulemusena, et Financial Action Task Force (FATF) võttis krüptofirmade jaoks kasutusele rahapesuvastase võitluse standardid, põimus tööstus veelgi enam traditsioonilises rahanduses kasutatavate reeglitega. Aruandes leiti, et FATF-i jurisdiktsiooni alla kuuluvatel teenusepakkujatel on suurem tõenäosus teenindada klassikalisi investoreid, kui nendel, kes sinna ei kuulu. Seda suundumust kinnitab asjaolu, et ajavahemikus 2018–2020 langes firmade osakaal, kes ei teostanud oma klientidele “Tunne Oma Klienti” identifitseerimist 48 protsendilt 13 protsendile.

Loe lisaks: “MicroStrategy on ostnud $425 miljoni eest bitcoine”

Veel uudiseid

ETHTallinn Hackathon: Tule ehita dApp-e plokiahelal

ETHTallinn toob 19.-21. aprillil Eestis kokku web3 entusiastid ja arendajad. Ürituse eesmärgiks on pakkuda praktilist kogemust plokiahela tehnoloogia vallas ning anda võimalus kohtuda web3 kogukonna

Pildil on Bitcoini kaevur

Uus Ocean pool toob uuendust Bitcoini kaevandamisse

Bitcoini kaevandamine on koondunud valdavalt suurte ühiskaevanduste (ingl. mining pools) kätte, ohustades sel moel Bitcoini detsentraliseeritust. Et sellele probleemile leevendust tuua, tuleb turule teistest eristuv